Webb- och hybridmöten

Låt oss hjälpa dig med ditt webb- eller hybridmöte!

Under coronapandemin uppstod ett stort behov att att hålla digitala möten istället för fysiska, och det finns idag en rad olika plattformar som gör det möjligt att mötas online. Men ofta räcker det inte med fungerande teknik för att skapa en bra mötesupplevelse. Därför finns vi och kan hjälpa dig.

Altitude Meetings är experter på innehåll och digital facilitering, det vill säga bryggan mellan tekniken och en lyckad mötesupplevelse. Det innebär att vi säkrar hela kedjan från den inledande planeringen till genomförandet så att du kan känna dig fullständigt trygg under hela arrangemanget.

Hybridmöte – live och digitalt samtidigt
De senaste åren har vi fått fler och fler förfrågningar om att arrangera möten som fungerar lika bra för de som närvarar fysiskt, som för de som deltar online. Såklart kan inte upplevelsen bli helt likvärdig, men genom att utnyttja den teknik och de funktioner som erbjuds kan upplevelsen i vissa hänseende till och med bli bättre än om alla var på plats. Till exempel så kan fler komma till tals genom användandet av chatfunktionen och genom att spela in mötet eller konferensen kan deltagare och arrangörer gå tillbaka i efterhand och se vad som diskuterades. Läs gärna vårt Whitepaper på ämnet. Vi har även gjort en mini-serie som finns publicerad på LinkedIn!