Del 1: Silicon Valley skapades inte – det växte fram. Om hur ekosystem föds och vad det betyder för oss.

Bara om städer och platser utvecklas till att bli bättre för människorna – och hela samhället – kommer vi att kunna lösa de stora utmaningar vi står inför. Svaren på hur vi kommer framåt hittas på världens mest omtalade och innovativa plats – men de ser inte riktigt ut som vi tror.

Under kommande veckor skriver Jonas Klevhag och Altitude Meetings en bloggserie om hur vi jobbar smartare, samarbetar bättre och tillsammans förändrar samhället. I den första delen tittar vi närmare på myten om Silicon Valley – och hur ekosystem egentligen föds.

Det finns många platser i världen som har velat återskapa Silicon Valley. Men inte så många tänker på att Silicon Valley faktiskt inte skapades från början. Det uppstod.

Ekosystem uppstår alltid eftersom förutsättningarna finns – och för att enskilda aktörer tar initiativ utifrån eget huvud. För mig, som inspireras av potentialen i ekosystem och som dessutom är övertygad om att vi behöver fler hållbara ekosystem för vår hållbara framtid, är detta en tanke som känns trösterik. Istället för att överväldigas av uppgiften att få ett ekosystem att uppstå, får denna insikt mig att tänka och göra på nya sätt.

Flera oberoende faktorer samspelade när Silicon Valley började bildas. Under 1940- och 50-talet etablerades en tradition på universitetet i Stanford att bilda bolag av den forskning som bedrevs.
Photograph by Michael from San Jose, California, USA, CC BY 2.0 

Hewlett Packard är ett exempel på företag som kommer från den här tiden. Transistorer och annan halvledarteknik på kisel var återkommande komponenter i de uppfinningar som grundade företagen. Det var också anledningen att NASA grundades i området när man tog upp kampen med ryssarna i kapplöpningen ut i rymden.

Den här tiden genomsyrades av en tro på att tekniken kunde hjälpa oss att göra saker som vi tidigare bara kunnat drömma om eller läsa om i serietidningar och science fiction. Flera tekniksprång och omständigheter har sedan längs vägen lett fram till det ekosystem som idag sysselsätter 1,5 miljon människor – på en yta stor som halva Skåne.

Det går såklart att härleda hur det blev som det blev, men det är fortfarande så att att det inte fanns någon uttänkt intention att skapa det som blev. Det blev helt enkelt.

Brad Feld är en entreprenör och investerare från Boulder, Colorado. I sin bok ”Startup Communities” (2012), konstaterar han att ekosystem byggs av ett stort antal ”leaders” och att leaders oftast är entreprenörer. De är självutnämnda, de har eget “skin in the game” och ett rullande 20-årsperspektiv för platsen de verkar på. Så definierar han “leaders”. Alla andra kallar han ”feeders”. De är otroligt viktiga för att värna om förutsättningarna så att leaders kan ta initiativen. Men de kan faktiskt också komma i vägen för leaders om de glömmer bort att det är förutsättningar de ska skapa, inte egna initiativ.

Och här blir det spännande, för de här förutsättningarna kan nästan liknas vid ett slags informellt medborgarskap. Den som varit i Silicon Valley känner nog igen sig här. Efter ett tag känner man sig nästan lite “Silicon Valleysk” – man har smittats av en anda.
Photograph by Stuart Isett/Fortune Brainstorm Tech, CC BY-NC-ND 2.0

Jag tänker på det här som ett sorts medborgarskap. Medborgarskap är spännande, inte som definierande eller exkluderande begrepp, men som idébärande koncept.

Platser talar ofta om att de vill vara attraktiva, de vill dra till sig folk. Men medborgarskap handlar inte främst om att komma till en plats utan att komma från en plats. Har man en gång varit här, är man för alltid härifrån.

Just nu är Altitude Meetings involverade i flera projekt som handlar om platsutveckling. I Lund handlar det bland annat om Science Village på Brunnshög och Stadshallen mitt i staden. Här jobbar vi med att utveckla just de här tankarna. Att man som självutnämnd medborgare på dessa platser har möjlighet att bidra, men att man framför tar med sig något när man åker därifrån – något som man vill dela med sig av och som man dessutom gärna vill komma tillbaka till för att få mer av. Vi vet att “medborgardrivna” ekosystem är nyckeln till att skapa platser av alla de investeringar vi gör i infrastruktur idag. En bra start för att förstå hur mekanismerna fungerar är att gå till sig själv. Fråga dig vilka dina platser är – de där du betraktar dig som ett slags självutnämnd medborgare?

Vad är det du tar med dig därifrån och delar med andra?

I nästa inlägg i den här serien handlar om samarbete – och hur vi kan jobba och tänka för att samarbeta bättre och skapa grogrunden för de levande platser som förändrar.