Restart Hyllie – en rapport om hyllies historia och mötesindustrin

Hösten 2021 och våren 2022 har Altitude Meetings arbetat med Restart Hyllie-projektet. Här berättar Anders Mildner om arbetet med att skriva Hyllies historia och få grepp om mötesindustrins betydelse för stadsutvecklingen.

Varför är Hyllies historia intressant?
– Malmö i sig har en ganska dramatisk historia: staden hade en svällande framtidstro under industriåren på 1960-talet, men kraschade sedan under industrikrisen på 1970-talet, vilket blev extremt tydligt när man tittar på Hyllie, som var en av de platser som aldrig blev utbyggda som det var tänkt.
– Brottet i utvecklingskurvan kunde ses fysiskt i landskapet. Lindeborg hade cykelvägar som leddes ner i viadukter – men som inte kom upp på andra sidan. På Kroksbäck gick Hyllievångsvägen rakt in i en vall, istället för till det Hyllie centrum som aldrig blev förverkligat. Vad man i slutändan stod kvar med, var områden som inte var fysiskt sammanlänkade. Omformuleringen av vad Malmö är för ett slags stad är i allra högsta grad närvarande i de politiska diskussionerna idag. Det här är en pågående process och det är just därför som en sådan här samtidshistorieskrivning är så intressant.

På Kroksbäck gick Hyllievångsvägen rakt in i en vall, istället för till det Hyllie centrum som aldrig blev förverkligat.

Du skriver också mycket om mötesindustrin.
– Det spännande är ju att trots att mötesindustrin har haft en växande betydelse för stadsutvecklingen de senaste 20 åren, så vet vi väldigt lite om sambanden eller siffrorna. När branschen krisade under pandemin var det väldigt många som inte hade en aning om vad den faktiskt bidrog med till samhället. Och det var kanske inte så konstigt eftersom det inte fanns någon samlad kunskap. Den första riktiga rapporten om branschen kommer faktiskt senare i år.
– Det här innebär att medvetenheten om vilken roll mötesaktörerna faktiskt spelar som kugge i en stad är ganska liten. Jag försöker reda ut hur sambanden ser ut på Hyllie. Naturligtvis ska det bli bli väldigt spännande att se hur projektet utvecklas framåt och hur aktörerna kan ta gemensamt ansvar för att utveckla platsen Hyllie, för projektet är ju i full gång nu.Läs Anders Mildners text om Hyllie här:

Läs rapporten här!

Ta del av hela Restart Hyllie-projektet!