Näringslivsuppropet till stöd för Ukraina

De senaste dagarna har vi sett en enorm vilja från vanliga människor att hjälpa till. Organisationer som Röda Korset, Unicef och Rädda Barnen har alla vittnat om rekordstora bidrag i pengar. Viljan att skänka kläder är också väldigt stor och på en mängd platser runtom i landet har människor demonstrerat till stöd för det Ukrainska folket.

Krisen i Ukraina är unik. Den berör oss alla och den förändrar säkerhetsläget i hela Europa. Det är fullständigt omöjligt att stå utanför och se på och säga att ”det här berör inte mig”. Det som sker nu i Ukraina och Ryssland kommer att påverka oss i generationer framåt.

För företagen och handeln kommer konsekvenserna att bli långvariga. Just nu pågår självklart ett intensivt arbete inom många bolag för att se om sitt hus och säkra sina affärer. Det är ett arbete som är viktigt för hela samhället. Men företagen behöver göra mer än så – och företagen kan göra mer än så.

Under de senaste 10 åren har demokratiutvecklingen i världen gått snabbt neråt. Andelen människor som lever i autokrati har under ett decennium ökat från 48 till 68 procent. Det vill säga: majoriteten människor bor inte i demokratiskt styrda länder. Den hoppfulla utveckling som vi såg under 1990-talet har vänt. Jo, världen är fortfarande mer demokratisk än under 70- och 80-talen, men utvecklingen går snabbt neråt och vi är nu tillbaka på 90-talets siffror. Och med den senaste veckans händelser, där Putins ambitioner att med våld förändra det säkerhetspolitiska läget i Europa blivit solklara, ser det väldigt mörkt ut framåt. Och samtidigt lider och dör Ukrainare i just detta nu – inte så mycket längre bort från oss än vad Luleå är från Malmö.

Fredag 4 mars delar hjälporganisationer med sig av vilka behoven i Ukraina är just nu. Vi samlar näringslivet och matchar konkreta och akuta behov med hjälp.

Som företag kan du se exakt på vilket sätt du kan bidra och hur ditt stöd gör bäst nytta, oavsett om det är pengar, tjänster eller kunskap. Viljan hos privatpersoner att stödja och hjälpa är oerhört stor i Sverige. Nu är det dags för näringslivet att göra skillnad!

Var: STUDIO Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö
När: Fredag 4 mars, 08.00-10.00
Digital sändning finns för dig som inte kan medverka på plats.
Deltagande hjälporganisationer: Barnfonden, IM (Individuell Människohjälp), Raoul Wallenberg Institute – fler tillkommer!
Näringslivsuppropet till stöd för Ukraina handlar enbart om humanitär hjälp.

Registrera dig här!

PDF med info!