#iställetföralmedalen – hållbarhet och stadsutveckling

Idag var våra teman klimat/hållbarhet och stadsutveckling. Och vilken start vi fick! Ännu fler tittare än igår – nu är vi uppe i runt 2 800 i den totala publiken och då gäller det ju bara livetittande. Alla våra programpunkter går att se i efterhand, så titta och sprid gärna till andra som är intresserade.
Dagens gäst i Framtidssoffan var Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.


Imorgon fyller Öresundsbron 20 år. Bron har inneburit fantastiskt mycket för regionen. Pendlingen mellan Sverige och Danmark har ökat 6 000 procent och Nordens största arbetsmarknadsregion har potential att växa ännu mer.
Med infrastruktursatsningar på danska sidan kommer vi snart bara ha tre timmar till Hamburg. Nu jobbar Malmö intensivt med att förverkliga ett nytt infrastrukturprojekt – en Öresundsmetro, där Malmös kollektivtrafik knyts samman med Köpenhamns.
I Framtidssoffan pratades det också om The Shift – ett globalt nätverk där Malmö som första svenska stad signat upp för att vara med och driva frågan om att bostaden är en mänsklig rättighet för alla (och senare under dagen visade Malmö Civic Lab hur projektet lyckats minimera tiden som hemlösa får vänta för att få en bostad).

Du ser alla våra inspelningar från tisdagens sessioner om klimat/hållbarhet och stadsutveckling här.
Du hittar vårt fotoalbum med bilder från dagen här.

Några av de saker vi tog med oss från dagen är:

Klimat/hållbarhet:
• Ljuset påverkar oss dygnet runt. Med rätt belysning kan stor skillnad göras i vården. Sjukhusen i Skåne vill vara framtidens arbetsplats och med hjälp av rätt belysning kan sjukhusen få piggare personal. (Rätt belysning dygnet runt – dygnsrytmbelysning – se här.)
• De moderna kontoret kommer bli mindre, kvadratmeter-behoven per person minskar, samtidigt som flexibiliteten för medarbetarna kommer öka. Unga vill inte bli som sina föräldrar. De kommer absolut inte att vilja vara stressade på samma sätt. (Framtidens Hållbara arbetsplats – se här.)
• 1/3 av maten som produceras i världen slängs. Om matsvinn var ett land skulle det komma på tredje plats efter Kina och USA i utsläpp. (Matsvinnet och förpackningarnas påverkan på klimatet – se här.)
• Mat är ett överlägset sätt att skapa berättelser om en plats innan den är byggd. (Brunnshög Street Science Food Market – se här.)
• LFM30 är Sveriges första lokala färdplan där bygg- och anläggningsarbetarna gått samman och tar ansvar för de 25% av klimatbelastningen som branschen står för. Över 100 företag jobbar mot att bli en klimatneutral sektor i Malmö med noll CO2 utsläpp 2030. (Sveriges första lokala färdplan LFM30 – ett av de häftigaste klimatinitiativ som finns! Se här.)


Stadsbyggnad:
• Det behövs mer flexibla bygglov och planprocesser för att byggbranschen ska kunna jobba mer med återbruksmaterial. Idag när man ritar ett hus vet man inte vilka material som finns tillgängliga tre år senare.
(Framtidens samhällsutveckling – nya roller och nytt ansvar? – se här.)
• En intressant tanke som kom upp var hur man kan använda platser och forma dem till en demokratisk plats för medborgare genom att skapa samverkansplattformer med inspiration från föreningslivet och medlemsskap. Det danska projektet ”Superkilen” frågade invånarna vad de saknar från sina hemländer – och adderade sedan dessa saker till staden. (Plats som smörjmedel för inkludering och framtidstro – se här.)
• För att Science Village, ESS, MaxIV ska lyckas krävs ledarskap, samverkan, commitment, kunskapsspridning och en gemensam story. Behovet av en mediatorfunktion är stort, i synnerhet mellan stora bolag och mellan stora bolag och forskning. (The Loop – huset som löser globala utmaningar? – se här.)
• En byggnad är inte bara material och ett ”hus”. Vad gör en byggnad med vår vardag? Kan vi genom en plats eller ett hus göra folk friskare? Ett exempel är Malmös Mobilia som samarbetar med Malmö universitetssjukhus och skapar en blodtrycksstation för att enklare kunna genomföra en större mängd blodtrycksmätningar och tidigare kunna förhindra sjukdomar. (Den friska stadsdelen – hur kan stadsbyggnad bidra till en mer hälsosam befolkning? – se här.)
• Idrotten skulle kunna främja rörelse även utanför anläggningarna. (Hur skapar vi mer rörelse i staden? – se här.)