Wisdome workshop

Wisdome

Workshop5-10 deltagareMalmö Museer

Under våren och hösten 2021 genomförde Wisdome, ett visualiseringscenter som är under uppbyggnad på Malmö Museer, under Altitude Meetings ledning ett antal workshops. Genom att använda sig av the Bridge Method, en lösningsorienterad processmetod utvecklad av Altitude Meetings, löstes ett antal samhällsutmaningar som projektgruppen identifierat. Deltagarna som var med och tog fram lösningarna fick samtidigt inspiration till hur de kan arbeta på liknande sätt i sina egna företag – en win win-situation med andra ord!

Workshoparna genomfördes fysiskt, på plats i Altitude Meetings fina, välutrustade lokaler. De dokumenterades av en graphic recorder för att tydligt visualisera innehållet och processen. Graphic recording är en utmärkt metod för att göra dokumentation och senare rapportering lätt överskådlig.

Våra workshops går även att genomföra digitalt med deltagare och/eller processledare på länk. Då använder vi bland annat det nätbaserade verktyget Miro.