Västra hamen, nätverk, case

Västra Hamnen – Have it all

Nätverkskoordinator

Under tre års tid har Altitude Meetings haft en koordinerande roll för samverkansplattformen Västra Hamnen – Have it all. I nätverket ingår ett 60-tal organisationer. Tillsammans arbetar näringsliv, Malmö stad, Malmö universitet, invånare och organisationer mot ett och samma mål – en hållbar stadsdel som fortsätter att vara en förebild både nationellt och internationellt. Det gemensamma målet är att Västra Hamnen ska bli Sveriges mest hållbara stadsdel 2035!

För att uppnå det gemensamma målet och göra Västra Hamnen ännu mer attraktiv och levande som stadsdel har Altitude Meetings bland annat:

• fungerat som operativ länk mellan styrelse och medlemmar
• skött medlemshanteringen – värvat nya medlemmar och hållit löpande kontakt med de befintliga
• byggt relationer genom till exempel nätverksträffar, mässor och marknadsaktiveter, föreläsningar, event, after work, frukostar och luncher
• samarbetat med entreprenörshubar och Malmö universitet – utvecklat koncept som syftar till att vara en länk mellan studenter och företagen i Västra Hamnen

case, västra hamnen