Istället för i Almedalen

Tre dagar med livesända digitala seminarier200 medverkandeMalmö stad, Region Skåne, Sparbanken Skåne, Medicon Village, Sysav, Skanska, Lunds Universitet, Midroc, Barnfonden med flera

På grund av Coronapandemin ställdes Almedalsveckan 2020 på Gotland in. Som ett resultat av detta valde Altitude Meetings att själva arrangera en digital Almedalsvecka och sända från STUDIO Meetingpoint. Myndigheter, företag och ideella organisationer bjöds in för att hålla liv i den öppna samhällsdebatten och programmet sändes under fem dagar. Seminarierna finns fortfarande att se digitalt och har nu passerat 15 000 visningar.

Arrangemanget fick stor medial uppmärksamhet och Dagens Samhälle belönade oss med utmärkelsen ”Innovativast i Almedalen”.

2021 gjordes ett liknande upplägg – denna gången med talare på plats på STUDIO och talare och tittare via länk. Programmet införlivades i 2021 års officiella program från den digitala Almedalsveckan på Gotland.

Istället för i Almedalen arrangerades i samarbeted med Malmö stad, Region Skåne, Sparbanken Skåne, Medicon Village, Sysav, Skanska, Lunds Universitet, Midroc, Barnfonden med flera