Prao i Skåne

Digital heldagsdagskonferens150 deltagarePRIS – Prao i Skåne och Region Skåne

Prao i Skåne är ett tvåårigt projekt som syftar till att implementera ett hållbart och kvalitativt praoarbete, vilket i förlängningen leder till en stärkt samverkan mellan skolan och arbetslivet. Fyra projektledare ansvarar för genomförandet och trettio skånska kommuner deltar i projektet.

Altitude Meetings har haft förtroendet att vara en del av Prao i Skåne ända från början. Vår roll har inneburit stöd kring innehåll, talarcoaching samt att tillhandahålla digitala lösningar för de olika träffarna. Beroende på innehåll har vi anpassat med lämpliga digitala plattformar och verktyg. Det har rört sig om allt från envägskommunikation i ett webbinar till en mer omfattande eventplattform med digital mässa och möjlighet att nätverka.

”Att samarbeta med Altitude Meetings är alltid enkelt, proffsigt och roligt. Allt från kontakt till fika och sista-minuten-lösningar på plats fixar Ulrika och kollegorna. Med deras hjälp har vi skapat uppskattade konferenser med hög kvalitet både digitalt och på plats.”
– Malin Lang, Projektledare, PRIS – Prao i Skåne