KOMMEK kommunikation

KOMMEK

Kommunikationsuppdrag

För tredje gången i rad sköter Altitude Meetings all kommunikation som rör KOMMEK. Kommunikationen sker löpande och påbörjas drygt ett år innan konferensen, som går av stapeln i augusti. KOMMEK arrangeras av Kommunalekonomernas Förening (KEF), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Region Skåne och Malmö stad.

Kommunikationen följer en trestegsmodell:
• Förefasen – skapa förväntan inför konferensen
• Underfasen – skapa engagemang och sprida kunskap
• Efterfasen – bevara minnet av konferensen

Uppdraget innefattar en kommunikationsplan, publicering på sociala kanaler (LinkedIn, Facebook, Instagram och Twitter), nyhetsbrev, pressmeddelanden, grafiska produktioner, tryckta annonser i Dagens Samhälle (med flera) och uppdatering av hemsidan. Vidare ingår koordinering av externa kommunikationspartners, research, intervjuer av arrangörer, deltagare och talare, liverapportering under själva konferensen och slutligen uppföljning och utvärdering.