E.ON

Digital kickoff och intern konferens1 200 deltagare

I november 2020 påbörjades planeringsarbetet med E.ON:s interna kickoff som gick av stapeln i januari 2021 – denna gång helt digitalt. Altitude Meetings höll i en uppstartsworkshop för arbetsgruppen där de tillsammans fick konkretisera mål och syfte med dagen. Utifrån E.ONs behov kunde vi komma med förslag på interaktiva inslag, digital plattform och koncept.

Valet av digital plattform föll på Hopin – en interaktiv eventplattform med många möjligheter. Vi sände från vår studio Blackbox på STUDIO Meetingpoint där scenen och den grafiska inramningen anpassades efter önskemål. Altitude Meetings hjälpte även till med filmredigering, moderering av dagen och en chatt-moderator som skapade ett redaktionellt innehåll som gick hand i hand med innehållet från scenen.