Bli ihågkommen som talare, del 2

Den andra saken som gör att ditt föredrag stannar kvar i publikens huvuden är att du gör åhörarna inspirerade.
Vi förklarar vad det innebär här!
Slutsatserna bygger på de djupintervjuer och workshops vi gjort med flera hundra deltagare under vår talarcoaching.