Att lyckas med en workshop

I februari har vi workshopmånad i STUDIO Meetingpoint. Men hur lyckas man egentligen med en workshop?
Anders Mildner från Altitude Meetings ger sina bästa tips!

Grundtanken med en workshop är att fler personer kan komma fram till bättre idéer och lösningar än enskilda individer. Gå in i din workshop med en öppenhet inför andras idéer – och en tro på att ni tillsammans kan skapa fantastiskt spännande saker.
En bra workshop kräver en bra workshopledare, som styr gruppen framåt i arbetet. Workshopledarens huvuduppgift är skapa den process ni arbetar efter, samt att hjälpa gruppen genom den. Men också att se till att alla idéer fångas upp och att skapa en trygg, trevlig och kreativ miljö.

Här är tips på en dagordning som fungerar med de flesta processer!

1. Introduktion
Låt workshopledaren och deltagarna (mycket kort) presentera sig själva, så att alla vet vilka alla är och vad de har för kompetenser.

2. Mål
Varför har ni workshopen? Vad är dess mål? Alla deltagare måste förstå målet redan från början – och det är bra om målet är nedskrivet så att det är synligt för alla under hela processen.

3. Agenda
Gå igenom agendan steg för steg. Förklara varför ni gör de olika stegen och hur lång tid som är avsatt till dem och vad den förväntade utkomsten är. Det är superviktigt att en workshop är riktigt, det vill säga att resultaten på något sätt kommer att användas. Här bör du som workshopledare berätta på vilket sätt det sker.

4. Följ processen
Processen bör vara pedagogisk och logisk och varje enskilt steg ska kunna sammanfattas med ett resultat.
Exempel på tre pedagogiska steg med resultat: ”I det första steget kom vi fram till att X var målet. I det andra steget såg vi att Y var nödvändigt för att kunna verkställa målet. Nu ska vi i steg tre se vem eller vilka som vi kan identifiera som Y”.
Skriv upp resultaten på en annan plats så att gruppen hela tiden ser hur arbetet går framåt. Poängtera att det är gruppen som gemensamt kommit fram till resultatet.
Underskatta inte vikten av fika, vatten, bensträckare och kaffepauser för att hålla energin uppe.

5. Resultat och framtid
Gå noggrant igenom vad ni har gjort, från början till slut, och förklara igen att det är hela gruppen som bidragit till resultatet. Berätta vad som kommer att hända nu och hur gruppen kan följa den efterkommande processen. Tacka teamet för deras fantastiska arbete!

Har du fler frågor om hur vi jobbar med workshops?
Kontakta oss ute i STUDIO Meetingpoint på meetingpoint@studiomalmo.com så pratar vi vidare!