#86 Ystad Summit 2023 – en sammanfattning!

Samtidspodden sänder live från Ystad Summit och diskuterar energiutmaningarna i Skåne och nationellt, hur vi stärker barn och ungas inflytande och makt, ungas fysiska och psykiska ohälsa och hur vi gör samhället mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Medverkande: Anders Mildner & Yasemin Arhan Modéer, samt Anders Karmehed (Energiföretagen), Rebecka Hinn (MUCF), Johan Hallberg (Reacta) och Anette Andersson (Svensk Tillgänglighet)