#13 – Om alternativmedier och professionell journalistik

Jättebråk på tidningen Bulletin – Anders ger den historiska bakgrunden som förklarar vad som händer.
Vi pratar om våra roligaste Almedalsminnen i samband med att Almedalsveckan i år blir digital och om vikten av att sprida goda exempel på klimatarbete i en tid där Europa överhuvudtaget inte kommer i närheten av klimatmålet på max 1,5 graders temperaturhöjning.

Lyssna nedan eller på Spotify & Apple Podcasts!