Vi är delaktiga i Ystad Summit!

Vad är Ystad Summit?
Ystad Summit är en politiskt oberoende och öppen demokratisk mötesplats.
7-8 september samlas aktörer inom ideell sektor, politik, samhälle och näringsliv för dialog, utbyte och oväntade möten.
Under Ystad Summit lägger vi fokus på angelägna samhällsfrågor som vi faktiskt kan påverka. Vi följer upp löften och diskussioner från andra sammanhang och ser till att inga frågor glöms bort efter semestrarna.

Vad är skillnaden mot Almedalen?
Vi säger: mindre rosévin och mer verkstad!
Almedalen är extremt kostsamt för deltagare och väldigt svårtillgängligt för besökare. Ystad Summit kommer inte med några höga kostnader och ligger dessutom tidsmässigt bättre. I och med att Ystad Summit arrangeras i början av september blir mötet till en nystart för hösten.
Mycket av det som händer och diskuteras på Almedalen försvinner ur folks hjärnor under semestern. Med Ystad Summit har man chansen att inspireras till en plan som man kan sätta i verket omgående. Vi tänker att man med fördel kan kombinera närvaro på Ystad Summit med kick-off, strategiarbete eller liknande.

Hur ska du använda Ystad Summit som arena för förändring?
Låt den 7–8 september bli uppstart för en viktig förändringsprocess, eller en milstolpe längs vägen. Ta chansen att vara med och driv opinion i din viktiga fråga – det är du som arrangör som sätter agendan. På vägen får du experthjälp från oss när det gäller att utforma din programpunkt.
Tillsammans skapar vi en levande arena för en öppen dialog där idéer föds, kontakter knyts och beslut fattas. Du kan också delta som åhörare eller vara aktiv i paneler och debatter.

 

Vilka andra argument finns det för medverkan?
Att hålla ett seminarium på Ystad Summit innebär att man gör sin röst hörd i opinionen. Samtidigt är det en plats för nätverkande och kunskapsinhämtning, där ett flertal från samma organisation kan delta, mingla och nätverka utan några större kostnader.
(Tillägg: dessutom ser vi som mötesarrangörer att medverkan i sig faktiskt har ett egenvärde. Man blir lättare bokad till andra sammanhang om man syns och arrangerar seminarier i den här typen av forum och man tränar sig dessutom att göra det bra.)

Vi från Altitude Meetings är väl insatta i era frågor och jobbar aktivt för att lyfta dem och ge dem plats i alla sammanhang vi arbetar med. Vi tycker att det är viktigt att de är med under Ystad Summit.
Det innebär också att vi kan ge er bra hjälp med exakt hur er programpunkt ska utformas.

 

Kolla in Ystad Summits webb!

 

Hör av dig till oss!