Vinnare av Malmö stads näringslivspris inom miljö- & hållbar utveckling!


Vi är otroligt glada och stolta över att vi vann Malmö stads näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling 2024!
– För oss är priset en bekräftelse på att det går att göra skillnad – även om man är en mindre aktör, säger Yasemin Arhan Modéer, vd för Altitude Meetings.
– Vi hoppas att det här också kan inspirera andra som varje dag kämpar för att göra samhället bättre.
Vi hade en fantastisk kväll på Malmö näringslivsgala, där vi stod som nominerade tillsammans med två verkligt bra och spännande bolag – WA3RM och Position Green. Nu känner vi oss om möjligt ännu mer peppade att fortsätta vårt arbete med att göra skillnad för klimatet och demokratiutvecklingen.

Malmö näringslivsgalas motivering löd så här: 

”Vinnare 2024: Altitude Meetings.
Skapad ur en vision om ett hållbart samhälle som tydligt visar på att alla kan bidra.
Bolaget lever som de lär och bedriver ett systematiskt arbete inom miljöfrågor, och genom att sätta hållbar social utveckling i centrum agerar de som en katalysator för en positiv samhällsförändring.
Detta företag verkar för en inkluderande företagsverksamhet, där de på ett träffsäkert sätt förenar hållbarhet, social inkludering och ekonomisk långsiktighet.”

vinnare
(Foto översta bilden: Asaf Kliger)
(Foto underst: Peter Brinch)