Vi startar accelerator för impact-bolag!

Har du en lösning på en samhällsutmaning?
Skulle ditt bolag kunna göra skillnad på riktigt om det bara nådde sin fulla potential?
Då är vårt acceleratorprogram något för dig!

Impact Startup Sweden är en accelerator för bolag som befinner sig i en utvecklingsfas – och vars verksamhet gör skillnad i samhället.
Som accelerator hjälper vi dessa bolag att växa genom att se till att de blir investeringsbara, skalbara, samt ekonomiskt, socialt och klimatmässigt hållbara.
Vi gör det genom ett sex månader långt acceleratorprogram, där deltagarna får hjälp med affärsmodeller, strategier för uppväxling och finansieringssökande.

Den modell vi använder oss av föddes i Danmark, utvecklades i Norge och rullas nu ut i alla nordiska länder. Det svenska programmet går till början i Malmö och Stockholm.
Målet är att Norden ska bli världens starkaste impact-startup-miljö. En miljö där sociala entreprenörer får hjälp att utveckla sina affärsmodeller, får tillgång till tillväxtkapital och råd från investerare.

Vi hjälper dig med:
– Affärsutveckling. Du får 100 timmar med en egen affärscoach.
– Praktiskt arbete. Vi hjälper dig att sätta dina planer i verket och stöttar dig i tekniska, strategiska och finansiella frågor.
– Affärsutveckling. Vi hjälper dig ta fram en hållbar affärsplan.
– Impact Management. Du får tillgång till väl beprövade impact management-modeller och vi hjälper dig att mäta dina resultat på rätt sätt.
– Kunskap. Du får en djupare kunskap om hur välfärdssystemen fungerar och hur man som bolag bäst arbetar med den offentliga sektorn.
– Nätverk. Vi har ett fantastiskt nätverk och kopplar samman dig med den kompetens du behöver.
– Investerare. Vi har ett nordiskt nätverk av impact-investerare som vi kan koppla samman dig med. Och på vägen har vi gjort ditt bolag investeringsbart och mer attraktivt för investerare.

Vårens program börjar i januari 2020 och är kostnadsfritt. Ansökan öppnar måndag 16 september. Ansök före den 1 november 2019. Programmet avslutas med att deltagarna får pitcha framför potentiella kunder och investerare.
Ansökan och mer information här!

Impact Startup Sweden drivs av Prosper Impact Consulting och Altitude Meetings.
Samarbetspartners i Norden: Ferd Sosiale Entreprenører (Norge), Den Sociale Kapitalfond (Danmark), Sitra (Finland).

Kontakt:
Yasemin Arhan Modéer, vd Altitude Meetings: +46 70 992 80 48
Jenny Carenco, vd Prosper: +46 70 637 76 36