Vi söker dig som har ett företag som gör skillnad i samhället!

Driver du ett företag som skapar positiv impact för individer, samhället eller vår planet?
Känner du att du vill växla upp, skapa bättre resultat och få tillgång till finansiering och investeringar?
Sök till acceleratorprogrammet Impact Startup och ta din verksamhet till nästa nivå!

Programmet går från januari till juni 2020 i Malmö och Stockholm och du ansöker här senast 10 december!

Impact Startup är en ny svensk accelerator förbolag som befinner sig i en utvecklingsfas och vars verksamhet gör skillnad i samhället, så kallade impactbolag.
Dessa företag sitter inne med många möjliga lösningar på samhällets utmaningar.
Men om bolagen inte lyckas växa, blir deras inverkan heller inte så stor.
Målet med Impact Startup är att hjälpa impact- bolag att bli investeringsbara, skalbara, samt ekonomiskt, socialt och klimatmässigt hållbara.

Impact Startup ingår i ett nordiskt accelerator-nätverk. Ambitionen är att få hela impact- ekonomin att växa och på så sätt åstadkomma en stor samhällsförändring. Genom att dra nytta av varandra och bygga ett gemensamt nordiskt nätverk – där också investorer ingår – lyckas vi lättare.

Acceleratormodellen startades av Den Sociale Kapitalfond i Danmark och utvecklades sedan av Ferd SE i Norge, där den genomförts två gånger.
Nu rullas programmet ut samordnat i alla nordiska länder. Målet är att Norden ska bli världens starkaste impact-startup-miljö.

Acceleratorsatsningen drivs av oss på Altitude Meetings tillsammans med Prosper Impact Consulting.
Våren 2020 arrangeras två parallella program i Malmö och Stockholm.
Som antagen deltagare får du under hela programmet personlig hjälp av matchade affärscoacher och experter – och vid programmets slut har du alla möjligheteratt göra en ordentlig uppväxling.

Impact Startup ger deltagarna:

• Hjälp att förstå och beräkna värdet av den impact du skapar och hur du gör en affär avden.
• Hjälp att hitta hållbara affärsmodeller
• Möjlighet att få investeringar
• Hjälp att skapa en förändringsteori som ökar din trovärdighet och ger dig rätt förutsättningar att sälja in det du gör till rätt kunder.
• Säljträning
• Fantastiska nätverksmöjligheter — som deltagare blir du en del av vårt nordiska nätverk med bolag, investorer och marknader.

Ansök före 10 december!