Vi förändrar

Kan vi förändra samhället till det bättre tillsammans? Ja!
Vårt samhällsengagemang avspeglas i projekt vi själva startat, men också i sådana som vi driver tillsammans med andra.
Hittills har vi valt att fokusera på två områden: klimat och demokrati.

Våra pågående projekt

The Bridge by Altitude

Sedan 2015 finner The Bridge lösningar på stora och komplexa utmaningar för företag, människor eller samhällen. Vi gör det med unika metoder för samarbete och ett globalt nätverk av briljanta människor. The Bridge sammanför näringsliv och forskning och skapar nya hållbara affärer och innovationer. Vi arrangerar konferensen The Bridge Summit och sprider löpande kunskap under våra öppna arrangemang The Bridge Talk.

Läs mer »