Vi förändrar

Kan vi förändra samhället till det bättre tillsammans? Ja!
Vårt samhällsengagemang avspeglas i projekt vi själva startat, men också i sådana som vi driver tillsammans med andra.
Hittills har vi valt att fokusera på två områden: klimat och demokrati.

#iställetföralmedalen 2020

Livesänd samhällsdebatt 29 juni-3 juli. Två parallella innehållsspår varje dag. Läs mer och följ vårt program!

Läs mer »

Platsutveckling

Vi har arbetat med platsutveckling sedan starten 2015. Vi jobbar både med innehåll i hus och utveckling av stadsdelar. Läs mer om våra tankar!

Läs mer »

The Bridge by Altitude

Sedan 2015 finner The Bridge lösningar på stora och komplexa utmaningar för företag, människor eller samhällen. Vi gör det med unika metoder för samarbete och ett globalt nätverk av briljanta människor. The Bridge sammanför näringsliv och forskning och skapar nya hållbara affärer och innovationer. Vi arrangerar konferensen The Bridge Summit och sprider löpande kunskap under våra öppna arrangemang The Bridge Talk.

Läs mer »

Impact StartUp

Tänk om alla bolag som gör skillnad för samhället kunde växa – och snabbt åstadkomma ännu mer förändring. Just detta arbetar vi med sedan hösten 2019. Projektet heter Impact StartUp och är en nordisk accelerator för för bolag vars verksamhet gör skillnad i samhället – så kallade impact-bolag. Acceleratorn erbjuder ett kostnadsfritt program, där bolagen får hjälp med affärsmodeller, strategier för uppväxling och matchmaking med finansiärer. Anmälan är stängd.

Läs mer »

Altitude Academy

Hur förändrar vi samhället till det bättre? Vi har identifierat tre sätt: Vi kan bygga nya forum för demokratiska samtal och föra samman människor och kompetens som kan lösa stora utmaningar, vi kan påverka makthavare – och vi kan hjälpa dagens unga att få kraften, modet och verktygen att bli morgondagens ledare. Altitude Academy är vårt sätt att hjälpa dagens unga att växa till att bli morgondagens ledare och förändringsagenter. Ledarskapsutbildningen är kostnadsfri och vi träffas en gång i månaden under ett år. Ansökan är stängd just nu!

README

Under fem år drev vi den banbrytande konferensen README som tog avstamp i läsning som samhällsfråga. Tillsammans med skolor, bibliotek, medieföretag och idrottsföreningar skapade vi läsprojekt och diskuterade vår tids mest brännande ämnen. Att Bamse lärde barn vikten av källkritik på internet var ett resultat av vårt arbete.

Läs mer »

Framtidskompis

Sedan 2018 har vi arbetar på uppdrag av Malmö stad för att skapa långsiktiga relationer mellan skola och arbetsliv. Detta har vi gjort genom satsningen ”Framtidskompis - Unga och arbetsgivare tillsammans = winwin” där grundskoleelever får träffa företag och organisationer för att läsa sig mer om olika yrken, få nya kontakter och förebilder. 11 skolor i Malmö skapar långsiktiga relationer till 2-3 arbetsplatser/skola som får följa eleverna under ett antal år. Tillsammans genomförs studiebesök, workshops, föreläsningar och cases.

5 saker

Under flyktingkrisen 2015 startade vi 5 Saker, ett återkommande arrangemang där tre personer berättade om fem saker som de lärt sig av livet. Alla insamlade biljettpengar gick till UNHCR:s flyktinghjälp.

Läs mer »