Vi förändrar

Kan vi förändra samhället till det bättre tillsammans? Ja!
Vårt samhällsengagemang avspeglas i projekt vi själva startat, men också i sådana som vi driver tillsammans med andra.
Hittills har vi valt att fokusera på tre områden: hållbarhet, demokrati, samt migration/integration.

#iställetföralmedalen

Livesänd samhällsdebatt 29 juni-3 juli. Två parallella innehållsspår varje dag. Läs mer och följ vårt program!

Läs mer »

The Bridge

Sedan 2015 finner The Bridge lösningar på stora och komplexa utmaningar för företag, människor eller samhällen. Vi gör det med unika metoder för samarbete och ett globalt nätverk av briljanta människor. The Bridge sammanför näringsliv och forskning och skapar nya hållbara affärer och innovationer. Vi arrangerar konferensen The Bridge Summit och sprider löpande kunskap under våra öppna arrangemang The Bridge Talk och The Bridge Interview.

Läs mer »

Impact StartUp

Tänk om alla bolag som gör skillnad för samhället kunde växa – och snabbt åstadkomma ännu mer förändring. Just detta arbetar vi med sedan hösten 2019. Projektet heter Impact Startup och är en nordisk accelerator för för bolag vars verksamhet gör skillnad i samhället – så kallade impact-bolag. Acceleratorn erbjuder ett kostnadsfritt program, där bolagen får hjälp med affärsmodeller, strategier för uppväxling och matchmaking med finansiärer. Ansökan för programmet 20/21 har öppnat nu.

Läs mer »

Altitude Academy

Hur förändrar vi samhället till det bättre? Vi har identifierat tre sätt: Vi kan bygga nya forum för demokratiska samtal och föra samman människor och kompetens som kan lösa stora utmaningar, vi kan påverka makthavare – och vi kan hjälpa dagens unga att få kraften, modet och verktygen att bli morgondagens ledare. Altitude Academy är vårt sätt att hjälpa dagens unga att växa till att bli morgondagens ledare och förändringsagenter. Ledarskapsutbildningen är kostnadsfri och vi träffas en gång i månaden under ett år. Sponsorer: Kungsleden & Sten K Johnsons Stiftelse.

Läs mer »

Fores

I tankesmedjan Fores har vi hittat en samarbetspartner som brinner för många av de ämnen som engagerar oss starkast. Vi arrangerar sedan flera år tillbaka alla Fores Syds möten och har genom vårt samarbete möjligheten att arbeta med forskningsanknutna möten som bland annat handlar om klimat och miljö, det digitala samhället, ekonomiska reformer, infrastrukturssatsningar samt migrations- och integrationsfrågor. Många av Fores Syds arrangemang är öppna för alla, så prenumera gärna på våra och Fores utskick för att inte missa intressanta samtal!

Läs mer »

README

Under fem år drev vi den banbrytande konferensen README som tog avstamp i läsning som samhällsfråga. Tillsammans med skolor, bibliotek, medieföretag och idrottsföreningar skapade vi läsprojekt och diskuterade vår tids mest brännande ämnen. Att Bamse lärde barn vikten av källkritik på internet var ett resultat av vårt arbete. Våren 2020 återuppstår README som podd!

Läs mer »

Mässa för nyanlända

Vi tycker att näringslivet bör engagera sig mer för samhällsfrågor. Vi vet att vi tillsammans kan åstadkomma stora förändringar väldigt snabbt. Inte minst på grund av våra samlade nätverk. Här är ett exempel hur vi har jobbat: under ett och ett halvt år, 2016-2017, drev vi Näringslivsuppropet i Malmö, där vi förde samman nyanlända med det lokala näringslivet. Näringslivsuppropet gick därefter vidare i något vi kallade Mässa för nyanlända – större arbetsmässor där vi hjälpte nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden.

5 saker

Under flyktingkrisen 2015 startade vi 5 Saker, ett återkommande arrangemang där tre personer berättade om fem saker som de lärt sig av livet. Alla insamlade biljettpengar gick till UNHCR:s flyktinghjälp.

Läs mer »