Så här jobbar vi med klimatfrågan

Vi driver och stöttar projekt som syftar till att lösa klimatutmaningarna. Vi jobbar målmedvetet med att sprida kunskap, att knyta samman forskning och näringsliv samt att hjälpa andra att lösa eller komma längre med sina utmaningar. Här använder vi egna, unika metoder och vårt stora internationella nätverk. Tack vare vårt långa arbete med The Bridge har vi kontakter över hela världen och unika insikter i aktuella innovationsprojekt.

Våra tjänster

Som konsulter hjälper vi dig och din organisation att komma längre och på riktigt nå dina mål.
Vi är experter på allt inom klimatrelaterade möten – vi har djup ämneskunskap och är proffs på det praktiska genomförandet.

 

Vi erbjuder: 

Föreläsningar • Moderering • Processledning och workshops Poddproduktion • Nätverk
Projektledning av möten, konferenser och events • Innehållsproduktion för möten, konferenser och event • Rapportskrivande

Kontakta oss för mer information – vi berättar gärna mer!

Våra pågående projekt

The Bridge by Altitude

2015 startade vi The Bridge och har sedan dess spridit kunskap och skapat nätverk genom att anordna 38 The Bridge Talks, 4 konferenser, 4 The Bridge Interviews, 1 TedXTheBridge samt medverkat under två internationella COP-möten.

Läs mer »

PUSH SUMMIT

En konferens i ett multimediaformat med målet att bidra till att tillsammans göra något åt klimatkrisen och stärka demokratin.

Läs mer »
Mattias Goldmann och Yasemin Arhan Modéer

Klimat för dummies-podden

Altitudes Meetings egna podd om klimatet. Altitudes vd Yasemin Arhan Modéer och hållbarhetsexperten Mattias Goldmann pratar kött, plast, kärnkraft, mobilitet, politik – och allt annat som kan kopplas till klimatförändringarna. Här får du svaren på frågorna du inte vågat ställa!

Läs mer »
Altitude Meetings personal

Miljö- och hållbarhetsfrågor

2021 skrev Altitude Meetings under Malmö stads Klimatkontrakt där vi förbinder oss till att samarbeta kring miljörelaterade frågor för att nå målet – ett hållbart Malmö till 2030! Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra oss och bli ännu mer miljövänliga. Här kan du ta del av hur vi jobbar med miljötänk i våra lokaler och på våra evenemang.

Läs mer »

Våra föreläsare

Fake news och populismens utbredning • Hur man blir en bättre talare • Mod och entreprenörsskap • Hållbara inredningstrender • Hur näringsliv och forskning kan lösa våra globala utmaningar tillsammans - och skapa nya affärer. Läs mer om våra populära föreläsare!

Platsutveckling

Vi har arbetat med platsutveckling sedan starten 2015. Vi jobbar både med innehåll i hus och utveckling av stadsdelar. Läs mer om våra tankar!

Läs mer »

Tidigare projekt

The Bridge Summit

2016, 2017, 2018 och 2020 anordnade vi den internationella konferensen "The Bridge Summit". Mötena har haft olika klimatinriktningar men alltid haft fokus på nya samarbete – exempelvis hur forskning och näringsliv kan dra nytta av varandra för att skapa nya affärsmöjligheter. Konferenserna har ägt rum i Köpenhamn, Malmö och Lund.

Läs mer »

The Bridge Talks

För att sprida kunskap och inspiration kring klimatfrågan har vi anordnat 38 The Bridge Talks. Representanter från näringsliv, akademi, forskning och NGO:s har delat med sig av nya upptäckter, intressanta synvinklar och nya affärsmöjligheter. Några av samtalen har varit inriktade på att enbart fokusera på COP-mötena.

Läs mer »

Better Cotton

Bomullens värdekedja påverkar miljön, bönders förmåga att livnära sig, klimatet och våra konsumtionsvanor. På grund av bomullens stora klimatpåverkan anordnas Better Cotton-konferens vartannat år.

Wisdome workshop

Wisdome

Under våren och hösten 2021 genomförde Wisdome, ett visualiseringscenter som är under uppbyggnad på Malmö Museer, under Altitude Meetings ledning ett antal workshops. Genom att använda sig av the Bridge Method, en lösningsorienterad processmetod utvecklad av Altitude Meetings, löstes ett antal samhällsutmaningar som projektgruppen identifierat.

Läs mer »

#iställetföralmedalen 2020

Livesänd samhällsdebatt 29 juni-3 juli. Två parallella innehållsspår varje dag. Läs mer och följ vårt program!

Läs mer »

Impact StartUp

Tänk om alla bolag som gör skillnad för samhället kunde växa – och snabbt åstadkomma ännu mer förändring. Just detta arbetar vi med sedan hösten 2019. Projektet heter Impact StartUp och är en nordisk accelerator för för bolag vars verksamhet gör skillnad i samhället – så kallade impact-bolag. Acceleratorn erbjuder ett kostnadsfritt program, där bolagen får hjälp med affärsmodeller, strategier för uppväxling och matchmaking med finansiärer. Anmälan är stängd.

Läs mer »