Miljö- och hållbarhetsfrågor

Altitude Meetings följer gällande miljölagstiftning och andra miljörelaterade krav. Vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till. 2021 skrev vi under Malmö stads Klimatkontrakt som är tänkt att fungera som ett verktyg för Malmö stad, näringslivet, akademin och Malmöbor att samarbeta kring och ta vara på idéer, initiativ och insatser när det kommer till att nå målet – ett hållbart Malmö 2030.

Vi arbetar kontinuerligt med att hitta lösningar på komplexa utmaningar för företag, människor och samhällen genom unika samarbetsmetoder och ett nätverk av kompetenta människor och organisationer världen över.

Altitude Meetings är stolta hyresgäster i ett LEED Platinum-certifierat hus, STUDIO på Nordenskiöldsgatan 24 i Malmö. Vi återvinner och sopsorterar – plast, papper, kartong, glas, metall, matavfall, batterier och annat miljöfarligt material.

 

 

SÅHÄR ARBETAR VI MED MILJÖFRÅGOR I VÅRA LOKALER

 

Transport
• Som medarbetare på Altitude Meetings tar man sig till jobbet med cykel eller kollektivtrafik i första hand.
• De som kör prioriterar (om möjligt) elbil.
• I största utsträckning reser vi med kollektivtrafik eller cyklar till våra möten både i och utanför Skåne.
• Vi gör alla våra ärenden i närområdet med cykel och vid större inköp använder vi lådcykel.

Livsmedel
• Vi samlar interna inköp till så få tillfällen som möjligt.
• Vi serverar alltid vegetariskt i våra lokaler.
• Vi ställer krav på underleverantörer av mat och livsmedel och att de använder ekologiska och närodlade produkter i möjligaste mån.
• Vi serverar inte vatten i PET- eller plastflaskor.
• Vi blev, 2017, kranvattenmärkta av VA Syd och serverar vatten i karaffer.

Förbrukningsartiklar
• Vi ställer krav på våra leverantörer och jobbar med dem som har en likasinnad målsättning kring val av produkter, till exempel miljömärkta rengöringsprodukter och skrivmaterial i våra konferensrum.
• Vi ställer oss alltid frågan om vad som behöver skrivas ut på papper.
• I den mån vi kan trycker vi tids-oberoende material och trycksaker för återanvändning vid årligt återkommande event och konferenser.
• Våra möteslokaler har skrivbara väggar för att minska förbrukning av skrivpapper.
• Vi köper bara in anteckningsblock på förfrågan för att minska förbrukningen av skrivpapper.
• Vi går igenom vår checklista för hållbarhet (inspirerad av Malmö stads checklista) med kunder som genomför event med över 100 deltagare.
• Vi råder samtliga kunder att inte använda sig av onödigt material, goodiebags etc.

Inköp – frågor vi ställer oss
• Vad är vårt behov?
• Kommer varan att kunna återanvändas?
• Vad har vi för befintligt substitut till varan i verksamheten?
• Finns ett miljömärkt alternativ? Om så är fallet är det alltid vårt första val. Skulle prisbilden se väldigt olika ut, sker en övervägning.
• Var är varan producerad?
• Hur är varan emballerad?
• Hur kommer varan transporteras?