Better Cotton

Bomullens värdekedja påverkar miljön, bönders förmåga att livnära sig, klimatet och våra konsumtionsvanor. På grund av bomullens stora klimatpåverkan anordnar Better Cotton en stor konferens vartannat år.

Vi är glada över att ha fått äran att arrangera Better Cottons hybridkonferens 20-23 juni 2022 – den viktigaste bomullskonferensen i världen!

Representanter från 30 länder fanns på plats i våra lokaler. Vi på Altitude Meetings har stått för projektledning, innehåll, moderering, teknisk facilitering, fotografering, deltagarhantering och värdskap.

Anders intervjuar bomullsodlare och förändringsagenter från Australien, Indien, Storbritannien och Kenya som kämpar för att göra bomullsindustrin hållbar, i ettavsnitt av Samtidspodden, lyssna här!