The Bridge Summit 2020: Impact Now!

The Bridge Summit

Vi är tillbaka!

7-8 oktober 2020 arrangeras den fjärde The Bridge Summit, denna gång på Medicon Village i Lund, Sverige.

The Bridge Summit handlar om gå från snack till handling, it’s all about “Impact Now!“. Två dagar fyllda med inspirerande toppföreläsare där vi tillsammans hittar lösningar på riktiga utmaningar.

Biljetter kommer finnas tillgängliga i januari. Följ “The Bridge Forum” på Facebook och LinkedIn för att ta del av mer information!