#5 – Hybridmöten!

I Samtidspodden Special berättar vi om mötenas historia, vad coronakrisen lärde oss om videomöten – och om vad som står vägen för mänsklig närvaro i en digital värld.
Dessutom: 2020 har förändrat mötena i grunden. Vilka nya krav ställs på dig som ska arrangera ett digitalt möte? Vad är ett hybridmöte och vilka är vinsterna?
Lyssna här!