Sammanfattning: Näringslivsuppropet till stöd för Ukraina 18 mars

Foto på talare på scen

I fredags (18 mars) genomförde vi det andra Näringslivsuppropet för Ukraina. 


På plats fanns Migrationsverket, Länsstyrelsen, Region Skåne, Rädda Barnen, Röda Korset och Skånes Stadsmission samt ett 60-tal representanter från det skånska näringslivet.

Vi började med att försöka reda ut hur ansvarsfördelningen ser ut, nu när flyktingarna från Ukraina börjar att anlända. Väldigt många privatpersoner och företag är villiga att hjälpa till, men det är svårt att få en tydlig bild av vem man ska vända sig till när man räcker upp handen. 


Under mötet blev det mer och mer tydligt att många upplever att det finns ett kommunikationsproblem. Det är många instanser och organisationer som samarbetar och försöker lösa den akuta krisen, men som utomstående är det inte lätt att snabbt få tag på information om vem som gör vad.

 

Sally Persson på Migrationsverket berättade att man enbart kan teckna avtal med juridiska personer. (Är man exempelvis fastighetsägare, kan man läsa mer om hur man gör här.

Privatpersoner bör däremot vända sig till kommunerna, för att hjälpa med bostäder. Men flera kommuner tar för närvarande inte emot den typen av samtal, utan hänvisar i sin tur till hjälporganisationerna.

Lunds kommun skriver (ang. bostadsfrågan):
”Om du som privatperson vill erbjuda bostad eller ett rum till människor som flytt kan civilsamhällets organisationer hjälpa till med förmedling. I nuläget har Lunds kommun ingen samlad uppfattning om kvaliteten i de olika organisationernas insatser, och vi kan därför inte rekommendera några specifika organisationer. Ta gärna kontakt med lokala hjälporganisationer i din närhet och undersök vilka du vill stödja och hur.”

Och Malmö stad skriver (ang. bostadsfrågan):
”Som kommun är det oerhört viktigt att kvalitetssäkra boende som köps in så att dessa håller tillräcklig hög nivå på olika sätt och att det inte finns risk för trafficking. Anledningen till att Malmö stad inte kan hantera enskilda privata bostäder är att vi inte skulle hinna med att kvalitetssäkra dessa. Om du som privatperson har bostad att erbjuda, kan du istället söka bland hjälporganisationerna. I nuläget har Malmö stad inte möjlighet att rekommendera några specifika hjälporganisationer. Malmö stad och Migrationsverket samarbetar för att ta fram boendelösningar till flyktingarna från Ukraina.”

Här finns, som sagt, en informationsutmaning, som borde gå att lösa. Beskedet att ”vi kan inte ta emot samtal om hjälp med bostäder, för vi hinner inte kvalitetssäkra dem – så vänd dig till hjälporganisationer, fast vi vill inte rekommendera några” skulle ju kunna bli lite bättre. Under mötet diskuterades om kommunikationen skulle kunna vara hjälpt av extern hjälp från företag och svarade – som vi uppfattade det – var: ja, det är bara att höra av sig (och då helst till Länsstyrelsen). 


Förutom boende är just nu – och framåt –
de stora behoven arbete, aktiviteter för barn och möjligheter att lära sig det svenska språket. När en flykting från Ukraina kommer till Sverige, ska personen söka uppehållstillstånd. Det tar normalt två dagar att få det beviljat. 

Gunilla Holmlin från Länsstyrelsen berättade att en anledning till att det är en extra utmaning just nu, beror på att alla instanser (som Migrationsverket och Länsstyrelsen) har skurit ned under ett flertal år, som följd av minskat flyktingmottagande. Länsstyrelsens roll just nu är bland annat att stödja och underlätta för Migrationsverket i boendefrågan, att initiera samverkan och samarbete, samt att stödja länens aktörer. 

Vill man bli volontär hos en hjälporganisation kan man registrera sig hos Volontärbyrån.

Vanligen får man sedan gå en kortare utbildning och få en bakgrundskoll gjord, innan man får arbeta. 

 

 

Vad sa då de medverkande hjälporganisationerna?

Här kommer en kort sammanfattning:

Rädda barnen
– Finns på plats och bedriver verksamhet på Migrationsverkets boenden i Malmö. Bemannas av en mindre grupp och har nu ett behov av ökade insatser dygnet runt. Barnen ska få landa, leka i lugn och ro.
– Möter upp flyktingar vid ankomsten till Sverige med fokus på barnet i mottagandet.
– Behöver volontärer dagtid! Kan arbetsgivare godkänna det? Ställ i så fall upp i alla fall 1 g/vecka, ett par timmar åt gången. Bra att ställa upp under en längre tid.
– Tar framför allt emot finansiellt stöd och människors tid.
– Samordnar ej boenden idag. Hänvisar till Migrationsverket.

Röda Korset
– Psykosocialt stöd till kvinnor och barn.
– Finns på plats på boenden.
– Behöver kraftsamla med volontärer.
– Ser ökat behov för verksamhet, som språkcaféer och textilverkstäder, så att de som anländer har något att göra.
– Röda Korset Hus: här tillgodoses basala behov. Framåt kanske också aktiviteter och språkskola.
– Just nu: stort behov av allt!

Skånes Stadsmission
– Finns i Malmö, Kristianstad och Helsingborg.
– Migrationsverket i Kristianstad har bett om hjälp med förtäring till de som väntar i väntrummen. Även leksaker och kläder.
– Samverkar med Refugees Welcome, och bistår med mat i hamnar dit bussarna kommer.
– Vill redan nu få på plats det som behövs i nästa skede. Öppna mötesplatser för ukrainska flyktingar med start 28 mars, öppet 10-15, med samhällsorientering för nyanlända.
– Behov: lokaler i Kristianstad. Matöverskott från livsmedelssektorn, kläder, volontärinsatser, finansiärer, fritidsverksamheter för barn. Kanske handboll?
– Stort behov av erfarna volontärer från olika verksamheter, företrädesvis någon som jobbat med barn tidigare.

I publiken fanns också andra organisationer. 

Sweden Help samlar och stödjer ideella krafter för att ge så mycket hjälp som möjligt till människor från Ukraina. Sweden Help är också kontakt för leveranser till Ukraina. Läs mer här!


Internationella kvinnoföreningen i Malmö
är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som har verkat som en mötesplats och plattform för jämställdhet, demokrati och samhällsinkludering av utrikesfödda kvinnor i Öresundsregionen sedan 1970.

 

IKF:s styrkor utöver den långa erfarenhet av att arbeta med inkludering av utrikesfödda kvinnor i det svenska samhället är den operativa bredden av att arbeta med individer med olika förutsättningar. IFK arbetar med olika verktyg och projekt som anpassas efter varje målgrupp. Exempel på behov kan vara att bryta isolering, stärka språket och kunskap om samhället, hitta en utbildning/arbete/nätverk eller starta eget företag. 

IFK erbjuder bland annat:
– Cirkelverksamhet. Se utbudet här. IFK kommer också att starta upp en specifik cirkel i svenska för nyanlända kvinnor från Ukraina.
– Fadderverksamhet: Som nyanländ kan man lätt känna sig ensam och desorienterad. Därför startar IFK en fadderverksamhet där man som ny i landet och föreningen kan matchas med en av våra andra medlemmar som vill vara fadder och som själv varit med om liknande erfarenheter och kan vara en vän och ett stöd.
– Arbetsmarknadsinriktade insatser: De kvinnor som är redo och har viljan att arbeta/praktisera eller hitta utbildningar kan man bli del av projektet Bakgrund till Framtiden, där IFK förbereder deltagarna för den svenska arbetsmarknaden och ger dem tillgång till värdefulla nätverk. IFK har kontakt med flera arbetsgivare och utvecklar ständigt fler relationer inom näringslivet. Läs mer här: https://www.ikf.se/v%C3%A5ra-projekt/bakgrund-till-framtiden?c=nationella-projekt

Kontakt: info@ikf.se och www.ikf.se.

Från Ideon Science Park Lund kom information om ett initiativ där man matchar svenska bolags behov mot kompetens hos de Ukrainska flyktingarna, inriktat på IT, affärsutveckling och startup-verksamhet.

 

Här finns kontaktuppgifter till alla medverkande – samt behoven sammanfattade – i en Miroboard.