Platsutveckling!

Vad utvecklar en plats? Vad gör den hållbar, innovativ och jämlik?
Stadsplanering, arkitektur och väl genomtänkta rum och ytor skapar förutsättningarna för ett bestående värdebyggande. Men det krävs mer än så för att skapa verklig förändring.
På Altitude Meetings har vi arbetat med platsutveckling sedan starten 2015. Både vad gäller innehåll i hus och vad gäller utveckling av stadsdelar.
Tre saker har varit gemensamma för våra projekt:

• ett tydligt fokus på mötet mellan människor
• ett uttalat önskemål om att bygga livskraftiga communities
• ett krav att de skulle innefatta hållbarhet på riktigt

Läs mer här.