Om kreativitet

Alla kan vara kreativa – och alla borde ha rätt att få vara det.
I stort sett alla små barn är kreativa.
Sedan minskar kreativiteten snabbt från ungefär sex ålder.
Det vill säga samtidigt som man börjar skolan.
Mängden skratt minskar samtidigt.

Vi är mitt i en pandemi som slår hårt mot otroligt många människor.
Vi behöver kreativitet och nytänkande mer än någonsin.
Men hur blir vi kreativa?
Vi kan säga så här: genom att skapa rätt förutsättningar för unga idag får vi kreativitet i morgon.
Det handlar om jämlikhet, sänkta trösklar och möjligheter för alla att skaffa sig specialkunskaper.