Om GDPR

I slutet av maj 2018 trädde den nya GDPR-bestämmelserna i kraft, som förändrar reglerna för hur personuppgifter får hanteras och lagras.
Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter. 

Altitude Meetings sparar uppgifter som rör kunder (vid bokningar, mötesanmälningar och uppdrag), samt kontakter för våra mailutskick.
Vi sparar uppgifterna för att kunna skicka ut bekräftelser, informera om intressanta och relevanta nyheter och sprida kunskap. Mottagare av nyhetsbrev kan när som helst avsluta och ta bort sina uppgifter helt genom att trycka på länken längst ned i mailen. Vi raderar löpande gamla adresser och uppgifter.
Ansvarig för de inlämnade uppgifter är Altitude Meetings AB, med organisationsnummer 556993-1024.
Altitude Meetings kommer aldrig på något sätt sälja eller lämna vidare uppgifterna.
Alla kunder kan när som helst begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om just er, begränsa hur de används eller helt få sina uppgifter raderade. Vi rättar felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.

Varför har vi uppgifterna?
Altitude Meetings samlar in och använder personuppgifter för att fullgöra våra åtaganden och leverera våra tjänster. Det kan handla om en bokning av våra möteslokaler eller hantering av deltagare under en konferens. Men det handlar också om att kommunicera med de människor är intresserade av samma ämnen och områden som vi, att sprida nyheter, information och kunskap eller att kunna anpassa våra egna tjänster efter de behov som finns hos våra målgrupper och kunder.
Vi använder också uppgifterna för att informera dig om projekt som vi har skäl att tro att du på riktigt är intresserad av (exempelvis om du har varit på en konferens två år i rad och får information om det tredje årets program).
Du kan närsomhelst be oss ändra dina uppgifter, få dem utlämnade eller be oss ta bort dig helt från våra databaser. Du kan själv klicka på länken ”Avsluta prenumeration” i mail från från oss eller maila oss direkt här.

Vilka uppgifter samlas in?
Beroende på i vilka situationer du kommer i kontakt med oss, så kan dina personuppgifter vara inom någon av nedanstående kategorier:
– Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer
– Bokningar och anmälningar avseende rum, tjänster eller möten.
– Användarinformation om hur du använder vår hemsida och våra tjänster. Sådan information kan inkludera IP-nummer, typ av enhet och webbläsare och även information om vilka sidor du besöker, vilka knappar du trycker på.
– Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss

Hur samlas uppgifterna in?
– Via epostkontakter när du bokar eller anmäler dig.
– Via formulär när du bokar eller anmäler dig.
– Via cookies. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk och som normalt används för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att på automatik kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies.
– Kontakt baserat på legitimt intresse. Du kan finnas med i vårt marknadsföringsregister baserat på din yrkesroll eller din arbetsgivare. Legitimt intresse innebär enligt GDPR att det finnes ett ömsesidigt intresse för oss att sprida kunskap till dig, som motiverar att vi samlar in och sparar dina uppgifter. Baserat på denna intresseavvägning har dina kontaktuppgifter inhämtats från publikt tillgängliga platser (som ditt företags eller din kommuns hemsida).
Du kan när som helst avregistrera dig från utskick.

Vilka system hanterar uppgifterna?
Mailerlite – Vi gör våra nyhetsbrev i detta program som också lagrar epostadresser, namn och företag.
Trippus – Vi hanterar alla anmälningar till våra event i Trippus, som förutom epostadresser, namn och arbetsgivare, även kan lagra saker som telefonnummer, adress, fakturauppgifter och information om specialkost.
Visbook – All hantering av våra kunder på STUDIO Meetingpoint sker via Visbook. Här lagras namn, kontaktuppgifter, arbetsgivare och bokningar som gjorts.
Google Analytics – Vi använder Google Analytics för att samla statistik om hur vår hemsida används. I Google Analytics lagras framförallt opersonliga uppgifter om IP adress, typ av webbrowser, samt cookie-information som du har valt att dela med Google.
Hubspot – Vi samlar epostadresser och gör epostutskick via Hubspot.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Har du själv initierat kontakt med oss (till exempel under en bokning) lagrar vi dina kontaktuppgifter tills du av någon anledning vill avsluta kontakten. Detta gör du enklast att klicka på länken i slutet på våra mailutskick.
Om vi har initierat kontakten lagras din data så länge vi tror det finns ett ömsesidigt intresse för detta. Vi går löpande igenom vår databas och tar bort kontakter som inte visar ett intresse vid kontakt, såsom att inte längre öppnar mail som skickas.

Informationssäkerhet
Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi hanterar all information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att kunna skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

Frågor?
Om du har frågor, vill att vi delger dig vilka uppgifter vi har, eller om du vill ändra eller radera uppgifter, kontakta oss via anders (at) altitudemeetings (dot) se