KOMMEK

Tvådagarskonferens3 500 deltagare

KOMMEK är en återkommande tvådagarskonferens (med tillhörande mässa) för förtroendevalda och tjänstemän inom kommuner, landsting, regioner och den privata sektorn. Arrangemanget går av stapeln vartannat år och erbjuder ett femtiotal seminarier med stor spännvidd – allt från ekonomi, revision och styrning till välfärd och integration.

Altitude Meetings har sedan 2018 uppdraget som projektledare och att ansvara för kommunikationen kring konferensen. I rollen som projektledare bistår vi med allt från innehållsplanering av seminarium och planering av sociala arrangemang till att tillhandahålla tekniska lösningar. Det sistnämnda har varit extra aktuellt under Coronapandemin. 2022 planeras KOMMEK att ta plats på Malmömässan.