Stora utvecklingsdagen

Digital heldagskonferens och mässa300 deltagareRegion Skånes kulturförvaltning

Efter att ha fått i uppdrag att ta fram ett koncept för en bibliotekskonferens tog Altitude Meetings ut riktlinjerna för Stora utvecklingsdagen (SUD). En heldagskonferens och mötesplats för alla som är intresserade av biblioteksutveckling.

Arbetet inleddes med en workshop för att konkretisera syftet med dagen. Vi tog fram mål och idéer på hur vi kunde uppfylla detta på ett roligt, nytänkande och inspirerande sätt. Slutresultatet blev en mix av flera olika mötesformer däribland en mässa, ett scenprogram, kulturella inslag som sång och prova-på-stationer. Efter att ha utformats som ett arrangemang med talare och deltagare på plats blev utmaningen 2020 att ställa om och digitalisera programmet.

Den första konferensen, 2019, blev mycket uppskattad av både kulturförvaltningen och besökarna. 2021 anordnades den för tredje gången, varje år med fler deltagare.

 

 

”Under några år i rad har vi anordnat Stora utvecklingsdagen, en konferens om biblioteksutveckling. Altitude Meetings har varit ett starkt stöd vad gäller både format och innehåll. Med stor kompetens och respekt för våra behov har Altitude Meetings tillsammans med oss utvecklat konferensen till att bli en attraktiv och inspirerande mötesplats där vi kunnat uppmärksamma och fira utveckling. När pandemirestriktionerna infördes i mars 2020, såg Altitude Meetings till att vi kunde ställa om till digitalt format på bara 24 timmar!”
– Anna Åkerberg, Utvecklare bibliotek, Region Skånes kulturförvaltning