Case

podd poddrum

Nollvision Avfall

Poddserie

På uppdrag av Regeringskanseliet och Nationell samordnare Agenda 2023 producerade Altitude Meetings en poddserie i tio delar med fokus på noll visionen av avfall. Poddserien uppmärksammande hållbar konsumtion. Altitude Meetings… Läs mer »

Digitalt möte

Halland ställer om

Konferens

På uppdrag av Region Halland arrangerade vi konferensen “Halland ställer om – För klimatsmarta affärer och stärkt konkurrenskraft”. Altitude utvecklade innehåll, format och paketering av konferensen. Samtliga delar med stor… Läs mer »

Västra hamen, nätverk, case

Västra Hamnen – Have it all

Nätverkskoordinator

Under tre års tid har Altitude Meetings haft en koordinerande roll för samverkansplattformen Västra Hamnen – Have it all. I nätverket ingår ett 60-tal organisationer. Tillsammans arbetar näringsliv, Malmö stad,… Läs mer »

Wisdome workshop

Wisdome

Workshop5-10 deltagareMalmö Museer

Under våren och hösten 2021 genomförde Wisdome, ett visualiseringscenter som är under uppbyggnad på Malmö Museer, under Altitude Meetings ledning ett antal workshops. Genom att använda sig av the Bridge… Läs mer »

KOMMEK kommunikation

KOMMEK

Kommunikationsuppdrag

För tredje gången i rad sköter Altitude Meetings all kommunikation som rör KOMMEK. Kommunikationen sker löpande och påbörjas drygt ett år innan konferensen, som går av stapeln i augusti. KOMMEK… Läs mer »

Att nå varenda unge

Digital heldagskonferens600 deltagareRegion Blekinge

Att nå varenda unge är en nationell konferens med fokus på barns språkutveckling. Konferensen samlar bibliotekarier, pedagoger, förskollärare och verksamhetsutvecklare inom kommunerna. Altitude Meetings fick uppdraget att göra konferensen digitalt…. Läs mer »

Prao i Skåne

Digital heldagsdagskonferens150 deltagarePRIS – Prao i Skåne och Region Skåne

Prao i Skåne är ett tvåårigt projekt som syftar till att implementera ett hållbart och kvalitativt praoarbete, vilket i förlängningen leder till en stärkt samverkan mellan skolan och arbetslivet. Fyra… Läs mer »

Cloetta

Digitala möten med teambuildingaktiviteter150 deltagare

Cloetta kontaktade Altitude Meetings och bad om hjälp att planera och genomföra en rad digitala kvartalsavstämningar för sitt säljteam. Ett fåtal medarbetare var på plats i våra studios och merparten… Läs mer »

E.ON

Digital kickoff och intern konferens1 200 deltagare

I november 2020 påbörjades planeringsarbetet med E.ON:s interna kickoff som gick av stapeln i januari 2021 – denna gång helt digitalt. Altitude Meetings höll i en uppstartsworkshop för arbetsgruppen där… Läs mer »

BUFF

Prisutdelning med middag som sändes digitalt50 deltagare på plats, över 100 deltagare digitaltInternationella barn och ungdoms filmfestival (BUFF)

Vi fick äran att arrangera BUFF:s Award Ceremony 2020 – en prisutdelning för filmskapande barn och ungdomar. Ceremonin hölls i vår studio Blackbox där 50 middagsgäster närvarade. Samtidigt sändes scenprogrammet… Läs mer »

Stora utvecklingsdagen

Digital heldagskonferens och mässa300 deltagareRegion Skånes kulturförvaltning

Efter att ha fått i uppdrag att ta fram ett koncept för en bibliotekskonferens tog Altitude Meetings ut riktlinjerna för Stora utvecklingsdagen (SUD). En heldagskonferens och mötesplats för alla som… Läs mer »

KOMMEK

Tvådagarskonferens3 500 deltagare

KOMMEK är en återkommande tvådagarskonferens (med tillhörande mässa) för förtroendevalda och tjänstemän inom kommuner, landsting, regioner och den privata sektorn. Arrangemanget går av stapeln vartannat år och erbjuder ett femtiotal… Läs mer »

Istället för i Almedalen

Tre dagar med livesända digitala seminarier200 medverkandeMalmö stad, Region Skåne, Sparbanken Skåne, Medicon Village, Sysav, Skanska, Lunds Universitet, Midroc, Barnfonden med flera

På grund av Coronapandemin ställdes Almedalsveckan 2020 på Gotland in. Som ett resultat av detta valde Altitude Meetings att själva arrangera en digital Almedalsvecka och sända från STUDIO Meetingpoint. Myndigheter,… Läs mer »