Case

Västra hamen, nätverk, case

Västra Hamnen – Have it all

Nätverkskoordinator

Under tre års tid har Altitude Meetings haft en koordinerande roll för samverkansplattformen Västra Hamnen – Have it all. I nätverket ingår ett 60-tal organisationer. Tillsammans arbetar näringsliv, Malmö stad, Malmö universitet, invånare och organisationer mot ett och samma mål – en hållbar stadsdel som fortsätter att vara en förebild både nationellt och internationellt. Det… Läs mer »

Wisdome workshop

Wisdome

Workshop5-10 deltagareMalmö Museer

Under våren och hösten 2021 genomförde Wisdome, ett visualiseringscenter som är under uppbyggnad på Malmö Museer, under Altitude Meetings ledning ett antal workshops. Genom att använda sig av the Bridge Method, en lösningsorienterad processmetod utvecklad av Altitude Meetings, löstes ett antal samhällsutmaningar som projektgruppen identifierat. Deltagarna som var med och tog fram lösningarna fick samtidigt… Läs mer »

KOMMEK kommunikation

KOMMEK

Kommunikationsuppdrag

För tredje gången i rad sköter Altitude Meetings all kommunikation som rör KOMMEK. Kommunikationen sker löpande och påbörjas drygt ett år innan konferensen, som går av stapeln i augusti. KOMMEK arrangeras av Kommunalekonomernas Förening (KEF), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Region Skåne och Malmö stad. Kommunikationen följer en trestegsmodell: • Förefasen – skapa förväntan inför… Läs mer »

Att nå varenda unge

Digital heldagskonferens600 deltagareRegion Blekinge

Att nå varenda unge är en nationell konferens med fokus på barns språkutveckling. Konferensen samlar bibliotekarier, pedagoger, förskollärare och verksamhetsutvecklare inom kommunerna. Altitude Meetings fick uppdraget att göra konferensen digitalt. Vi skötte anmälan, satte upp den digitala plattformen Hopin med utställare, valbara seminarier och ordnande med tekniken bakom sändningen från vår studio i Malmö. Vi… Läs mer »

Prao i Skåne

Digital heldagsdagskonferens150 deltagarePRIS – Prao i Skåne och Region Skåne

Prao i Skåne är ett tvåårigt projekt som syftar till att implementera ett hållbart och kvalitativt praoarbete, vilket i förlängningen leder till en stärkt samverkan mellan skolan och arbetslivet. Fyra projektledare ansvarar för genomförandet och trettio skånska kommuner deltar i projektet. Altitude Meetings har haft förtroendet att vara en del av Prao i Skåne ända… Läs mer »

Cloetta

Digitala möten med teambuildingaktiviteter150 deltagare

Cloetta kontaktade Altitude Meetings och bad om hjälp att planera och genomföra en rad digitala kvartalsavstämningar för sitt säljteam. Ett fåtal medarbetare var på plats i våra studios och merparten deltog via länk. De efterfrågade nya kreativa sätt att arbeta med teambuilding. Altitude Meetings tog fram förslag på konkreta övningar med fokus på att involvera… Läs mer »

E.ON

Digital kickoff och intern konferens1 200 deltagare

I november 2020 påbörjades planeringsarbetet med E.ON:s interna kickoff som gick av stapeln i januari 2021 – denna gång helt digitalt. Altitude Meetings höll i en uppstartsworkshop för arbetsgruppen där de tillsammans fick konkretisera mål och syfte med dagen. Utifrån E.ONs behov kunde vi komma med förslag på interaktiva inslag, digital plattform och koncept. Valet… Läs mer »

BUFF

Prisutdelning med middag som sändes digitalt50 deltagare på plats, över 100 deltagare digitaltInternationella barn och ungdoms filmfestival (BUFF)

Vi fick äran att arrangera BUFF:s Award Ceremony 2020 – en prisutdelning för filmskapande barn och ungdomar. Ceremonin hölls i vår studio Blackbox där 50 middagsgäster närvarade. Samtidigt sändes scenprogrammet digitalt. Vårt uppdrag var bland annat att se till att denna hybridlösning fungerade optimalt för alla parter. Liveinslag varvades med förinspelade klipp. Barn och ungdomar… Läs mer »

Stora utvecklingsdagen

Digital heldagskonferens och mässa300 deltagareRegion Skånes kulturförvaltning

Efter att ha fått i uppdrag att ta fram ett koncept för en bibliotekskonferens tog Altitude Meetings ut riktlinjerna för Stora utvecklingsdagen (SUD). En heldagskonferens och mötesplats för alla som är intresserade av biblioteksutveckling. Arbetet inleddes med en workshop för att konkretisera syftet med dagen. Vi tog fram mål och idéer på hur vi kunde… Läs mer »

KOMMEK

Tvådagarskonferens3 500 deltagare

KOMMEK är en återkommande tvådagarskonferens (med tillhörande mässa) för förtroendevalda och tjänstemän inom kommuner, landsting, regioner och den privata sektorn. Arrangemanget går av stapeln vartannat år och erbjuder ett femtiotal seminarier med stor spännvidd – allt från ekonomi, revision och styrning till välfärd och integration. Altitude Meetings har sedan 2018 uppdraget som projektledare och att… Läs mer »

Istället för i Almedalen

Tre dagar med livesända digitala seminarier200 medverkandeMalmö stad, Region Skåne, Sparbanken Skåne, Medicon Village, Sysav, Skanska, Lunds Universitet, Midroc, Barnfonden med flera

På grund av Coronapandemin ställdes Almedalsveckan 2020 på Gotland in. Som ett resultat av detta valde Altitude Meetings att själva arrangera en digital Almedalsvecka och sända från STUDIO Meetingpoint. Myndigheter, företag och ideella organisationer bjöds in för att hålla liv i den öppna samhällsdebatten och programmet sändes under fem dagar. Seminarierna finns fortfarande att se… Läs mer »