Bli en bättre talare: Vikten av start och slut

[responsive_youtube goMWGMIZmUk]
Vet du hur viktig din avslutning är när du föreläser?
Se vår video och bli en bättre talare!