Staffan I. Lindberg

Staffan I. Lindberg

Göteborgs universitet

Stadsvetare och professor vid Göteborgs universitet. Principal Investigator (forskningsledare), för det internationella demokratimätningsprojektet Varieties of Democracy (V-Dem), och chef för V-Deminstitutet. Har gett ut publikationer om bland annat val och demokratisering i Afrika, politisk klientelism, kvinnors representation, partier och valsystem och ungas attityder till demokratin.

15:20 - 15:50
Blackbox

Allt om demokratin

Demokratin är på tillbakagång. Men exakt hur ser utvecklingen i världen ut? Och vad innebär det för oss? Hur kan vi vända trenden? Möt ledande demokratiexperter och ta del av spännande case från organisationer som gör skillnad i vardagen. Fler medverkande tillkommer under denna punkt.

Talare: Staffan I. Lindberg, forskningsledare V-Dem – världens största demokratimätningsprojekt.