Malin Leth

Malin Leth

Havsalliansen

Driver Håll Sverige Rents arbete med Havsalliansen, ett initiativ som stärker den cirkulära plastekonomin i Sverige. Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta med förändring för hållbar utveckling på regional och global nivå, och har ett särskilt intresse för cirkuläritet och wellbeing economy.

14:35 - 14:42
Trappan

Så förändrar vi!

Konkreta case från Kungsleden, Havsalliansen och Gram.

Talare: Tina Lindh, Kungsleden, Malin Leth, Havsalliansen och Rowan Drury, Gram.