Lovisa Sterner

Lovisa Sterner

Grasp Insights

Driver insiktsbyrån Grasp Insights där hon jobbar med strategier, analyser, omvärldsbevakning och rådgivning. Beteendevetare, med erfarenheter från Lunarstorm och analysföretaget Ungdomsbarometern där hon jobbade som livsstilsexpert. Hon har också varit vd för talangbolagen Nova100 och Shortcut där hon jobbade med organisation, ledarskap och arbetsgivarvarumärken.

13:00 - 13:50
Trappan

En knuff i rätt riktning!

Varför är det så svårt att göra rätt fast vi vet vad som är fel? Här pratar vi om våra mänskliga beteenden, om hur barn och unga formas av att det är krig och klimatkris – och vad vi alla kan lära av kraften från aktivister. Vi lyfter också de utmaningar som organisationer kommit med till konferensen – och som vi alla kan bidra till att lösa. Fler medverkande tillkommer under denna punkt.

Talare: Lovisa Sterner, Grasph Insights, Yasemin Arhan Modéer och Anders Mildner, Altitude Meetings.