Johan Rosenqvist

Johan Rosenqvist

Vadis Research

Har de senaste 20 åren hjälpt företag och organisationer att fatta bättre beslut baserat på insikter från opinions- och marknadsundersökningar. Sedan 2018 driver han analysbyrån Vadis Research, som årligen gör rapporten Klimatkonsumenten.

13:35 - 13:45
Trappan

Varför agerar vi inte?

Varför ändrar vi inte våra beteenden fast vi vet att vi borde? Om vad mänskligt beteende och psykologi säger oss om vägen framåt.

Talare: Johan Rosenqvist, Vadis Research.