Gustavo Nazar

Gustavo Nazar

Grundskolefotboll mot rasismer

Barnrättsstrateg och utvecklingssamordnare med fokus på rasismer och fortbildning av vuxna i organisationer som arbetar direkt eller indirekt med barn. Verksam inom Normer och värden på Pedagogisk Inspiration, Malmö stad. Samordnar Grundskolefotboll mot rasismer och Centrala elevrådet inom Grundskoleförvaltningen i Malmö stad. Arbetar bland annat med barnrättsfrågor, social hållbarhet, inkludering respektive exkludering och jämställdhet.

16:15 - 16:25
Blackbox/Mega

Så förändrar vi!

Konkreta case från Egmont och Grundskolefotboll mot rasismer.

Talare: Charlotta Borelius, chefredaktör Bamse, samt Gustavo Nazar och Karin Heri, Grundskolefotboll mot rasismer.