Daniel Lindvall

Daniel Lindvall

Uppsala universitet

Sociolog, skribent, forskare och konsult med fokus på klimat- och demokratifrågor. Författare till boken "Upphettning - Demokratin i klimatkrisens tid" och "Folkstyret i rädslans tid" (tillsammans med Olle Wästberg). Tidigare anställd vid Regeringskansliet och nu forskare vid Geologiska institutionen vid Uppsala universitet.

16:40 - 16:55
Mega

Klimat och demokrati hör ihop!

Klimat- och demokratiutmaningarna är tätt sammankopplade. Vi berättar varför de inte längre kan separeras och varför vi alla måste agera på båda. Vi lyfter konkreta case från organisationer som jobbar med frågorna sammankopplat och ger dig stora möjligheter att interagera och utbyta tankar med andra deltagare på PUSH SUMMIT.

Talare: Daniel Lindvall, Uppsala universitet, Martina Hibell, Barnfoden.