Annas Mohammad

Annas Mohammad

Med det lokala området, Lindängen, och dess boende i fokus arbetar han med att öka de boendes, framförallt ungdomars, handlingsutrymme. Jobbar idag som projektledare på Motettens Folkets Hus med att fånga upp ungas engagemang och med målet att stärka deras egenmakt.

13:25 - 13:35
Trappan

Väck tanken kring aktivism

Gör din röst hörd – vi lyssnar in publiken. Vilka aktivister känner du? Vad är det som gör dem till aktivister? Vad kan du lära av dem?