#79 Hur gör vi barn säkra på nätet?

Det finns beräkningar som tyder på att det i varje given stund finns åtminstone 750 000 personer som söker efter skadligt material för barn.

Samtidspodden sänder live från ChildFund Alliance möte i Malmö – där delegater från 11 länder under en vecka diskuterar och samordnar arbetet framåt för barns rättigheter. Bland annat diskuteras trygghet och säkerhet på nätet, vilket samarbete som behövs framåt och hur läget är för barnrättsfrågor i världen.

Anders Mildner intervjuar Martina Hibell från Barnfonden och Amy Lamoin från ChildFund Australia.

Lyssna på Spotify!