Yasemin hedersdoktor vid LTH!

Hurra! Vi på Altitude Meetings säger grattis till vår vd Yasemin Arhan Modéer, som utsetts till hedersdoktor vid LTH! Yasemin promoveras under Doktorspromotionen vid Lunds universitet 2023.

Hur känns det, Yasemin?
– Överväldigande, overkligt och stort. Och oerhört hedrande.

 

Hur överraskad blev du?
– Jag trodde på riktigt att jag drömde. Jag fick faktiskt dubbelkolla dagen efter med den person som informerade mig att jag verkligen inte drömt. Det här var inte något som jag i min vildaste fantasi hade kunnat tro.

Vad betyder utnämningen för dig?
– Den förpliktar och ger mig drivkraft att göra ännu mer av det vi redan gör. Vårt fokus är ju hållbarhets- demokrati- och klimatarbete och genom detta har vi också fått ett erkännande att vi är på rätt väg och gör saker som kan göra skillnad.

LTH:s hedersdoktorer utses av styrelsen för LTH. Motiveringen lyder:

”Yasemin Arhan Modéer är VD för Altitude Meetings och även bland annat styrelseordförande i Barnfonden. Hon har ett starkt engagemang för att koppla samhällsbehov till kompetens inom akademin och brinner för hållbarhet och för att olika aktörer ska mötas och samverka för att lösa klimat- och hälsoproblem. Hon jobbar också nära MAX IV och ESS och bidrar till utvecklingen av Science Village genom The Loop. I motiveringen står det också att hon kan bidra till att lyfta LTH:s arbete med hållbarhet och klimatfrågor samt dialogen med industrin.”

Vid sidan av Yasemin har även professor Ulla Vogel och professor Ikhlaq Sidhu utsetts till hedersdoktorer. 

Här hittar du alla motiveringar och universitetets pressmeddelande!

Fakta/ Doktorspromotion
Doktorspromotionen är årets stora ceremoni och akademiska högtid, där universitetets fakulteter belönar och hedrar dem som under året avlagt doktorsexamen. Vid samma tillfälle hyllas andra framstående personer som utses till hedersdoktorer.

De nya doktorerna hedras med de yttre tecknen på doktorsvärdigheten: diplom, ring, hatt eller lagerkrans – lärdomens insignier.

LTH vill genom hedersdoktorsutnämningarna stärka bilden av LTH som en framstående, modern och professionell högskola som skapar – till nytta för världen. Att utnämnas till hedersdoktor vid LTH är ett bevis på stor uppskattning. 

Hedersdoktor vid LTH kan man inte bli om man redan är doktor vid samma lärosäte.

Källa: Lunds universitet