#31 – Lars Vilks-special

Med hjälp av konstkritikern Linda Fagerström fördjupar vi oss i Lars Vilks konstnärskap.
Lars Vilks var en konceptuell konstnär, men vad innebär egentligen det?
Vilken tradition verkade han inom och vad har den betytt för konsten?
Förstod samtiden Lars Vilks konst – och vad händer med synen på hans konstnärskap nu?
Dessutom: Det mest spännande ur veckans medieflöde!