#27 Skogen – should it stay or should it go?

I det 27 avsnittet av Klimat för dummies pratar Yasemin Arhan Modéer och Mattias Goldmann med Erik Brandsma, vd på Sveaskog. Tillsammans försöker de reda ut vad som egentligen är bäst för skogen – att skövla eller behålla? Ett engagerat samtal som förhoppningsvis besvarar flera frågetecken.

Här kan du lyssna på avsnittet på Spotify!