Föreläsningar

Våra egna förläsningar spänner över ett brett fält av ämnen. Vi erbjuder föreläsningar om brännande samtida samhällsämnen, men också humorfyllda föredrag präglade av humanism och kunskapslust.
Kontakta oss för att boka någon av våra föreläsare!