Samhällsengagemang

Kan vi förändra samhället till det bättre tillsammans? Ja!

Vårt samhällsengagemang avspeglas i projekt vi själva startat, men också i sådana som vi driver tillsammans med andra.
Hittills har vi valt att fokusera på tre områden: läsningens betydelse, hållbarhet samt migration/integration.

Läs mer om våra projekt till höger!

README

README startade som en reaktion på det kraftiga Pisa-tappet. Vi byggde en alldeles unik konferens som vi anordnat fyra år i rad. Just nu arbetar vi med README 2.0 och bygger ett nyskapande idéforum för skola, bibliotek och samhälle. Läs mer här.

The Bridge Forum

The Bridge Forum är en plattform som för näringsliv och forskning närmare varandra, som hittar lösningar på de stora globala utmaningarna och som och skapar nya hållbara affärer och innovationer. Vi har arrangerat konferensen The Bridge Summit två år i rad och anordnar löpande The Bridge Talks. Vi har också startat The Bridge Academy för att föra vidare på kompetensen som finns hos oss och vårt nätverk. Läs mer här. 

Mässa för nyanlända

Under ett och ett halvt år drev vi Näringslivsuppropet i Malmö, där vi förde samman det lokala näringslivet med nyanlända. Näringslivsuppropet går nu vidare i Mässa för nyanlända, arbetsmässor där vi hjälper nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden.

Fores Syd

Vi samarbetar med tankesmedjan Fores och arrangerar alla Fores Syds möten.